Spring naar inhoud

Wie ben ik

zelfportret

Ik ben Annemieke Walraven en sinds 2003 werkzaam in het basisonderwijs. Vanaf dag 1 heb ik me ingezet voor kinderen waarbij het leren net iets meer moeite kost dan voor de andere kinderen. Daarom heb ik de studie Master of Special Educational Needs: Remedial Teaching gevolgd.

Wat mij een gediplomeerd Remedial Teacher maakt. Binnen het basisonderwijs moet de extra zorg voor de kinderen steeds meer opgelost worden in de klas. Voor sommige kinderen is dit niet voldoende. Door AR-RT Duiven te beginnen wil ik me richten op die kinderen die juist meer tijd en aandacht nodig hebben om zich alle leerstof eigen te maken. Tijdens mijn studie heb ik me naast de reken-, lees- en spellingproblemen ook gericht op het schrijfonderwijs en onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook heb ik in 2016 mijn diploma gehaald voor specialist hoogbegaafdheid.

Tijdens mijn werk op school heb ik ook veel gedaan aan het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen met een grote groep, maar ook in kleine groepjes en met individuele kinderen.