Spring naar inhoud

Kindercoaching

Ik gebruik als basis voor de kindercoaching het Coachee! spel.

Met behulp van dit spel kan ik kinderen begeleiden die:

  • Onzekere gedachtes hebben
  • Gepest worden
  • Last hebben van verdriet
  • Faalangstig zijn
  • Weinig zelfvertrouwen hebben

Het Coachee! spel helpt ons door op een speelse manier allerlei vragen te bespreken en te beantwoorden die gaan over uw kind, over de thuissituatie, de schoolsituatie, over hoe we het probleem kunnen aanpakken, maar ook over de talenten en kwaliteiten van uw kind. Met dit spel help ik uw kind om zichzelf te leren kennen en om om te gaan met zichzelf. De opdrachten die in het spel langs komen zijn praat-, denk-, teken-, doe-, speelopdrachten die ons daarbij helpen.

COACHEE!®

C oncrete en praktische werkwijze voor iedereen die op coachende wijze met kinderen werkt.
O ntwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk.
A fgestemd op de zorgvraag van het kind, de ouders en de begeleider.
C ombinatie van diverse werkvormen.
H oofd, hart en handen worden aangesproken.
E ffectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden.
E igen kwaliteiten en talenten van zowel het kind, als de ouders en de begeleider staan voorop.

Naast het spel, maak ik gebruik van allerlei andere materialen die ik heb leren gebruiken in de praktijk of tijdens trainingen.