Spring naar inhoud

Remedial Teaching

Remedial teaching houdt in dat de leerling die aangemeld wordt voor RT bij de remedial teacher (R.T.er) onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De R.T.er probeert een beeld te krijgen van de leerling ook door gesprekken met de groepsleerkracht en de ouders en zo te ontdekken waar het probleem zit.

Wanneer dit duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.