Spring naar inhoud

Ik leer anders

Ik leer anders

 • Heeft uw kind moeite met spelling?
• Spiegelt hij/ zij letters?
• Slaat hij/ zij woorden over bij het lezen, of leest het radend?
• Lukt het hem/ haar niet de tafels te automatiseren of de sommen t/m 20?
• Draait het cijfers om? ‘25’ wordt ‘52’.
• Heeft uw kind moeite met klokkijken?
• Is concentratie niet zijn/ haar sterkste punt?
• Klaagt het wel eens over een vol hoofd?

 Hoort u op school wel eens: “Het zit er wel in, maar komt er niet uit”.

 Dan is de kans groot dat uw kind een beelddenker is. Kijken gaat voor het luisteren. Beelddenkers willen liever zien en doen. Door deze manier van informatie verwerken ondervinden zij vaak problemen op school. Dit kan zich uiten in een leerachterstand. Met speciale visuele leertechnieken krijgt de leerling bij AR-RT een handvat om talige lesstof visueel te maken. Ik zet de talenten van uw kind in bij het leren. Dit zorgt voor succeservaringen, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

 Leren wordt weer leuk!

 Leerlingen met een leerachterstand of dyslexie denken vaak in beelden in plaats van woorden. Daardoor wordt de lesstof op school niet begrepen en onthouden. De training ‘Ik Leer Anders’ vertaalt de informatie in beelden, zodat uw kind zich de lesstof wel eigen kan maken. In ongeveer 6 sessies leer je de techniek direct in de praktijk toe te passen.

 De training is voor leerlingen die problemen hebben met:

• Taal: Spellen, lezen
• Rekenen: tafels, plus en min sommen
• Onthouden van informatie
• Concentratie
• Plannen/ organisatie en/ of klokkijken

Tijdens deze training krijgt uw kind een eigen werkmap. Hierin vindt u informatie, hulpbladen en werkbladen. Zodat hij/ zij hier thuis mee aan de slag kan en u kunt zien wat er besproken en geleerd is. Het aantal training dat nodig is, gaat altijd in overleg.