Spring naar inhoud

Handelingsplan

Ik stel een handelingsplan op voor een bepaalde periode. Om dit handelingsplan op te stellen zal ik beginnen met het voeren van gesprekjes met uw kind en het toetsen van uw kind. Ook kan ik met uw toestemming contact opnemen met de leerkracht. Ik kan ook in de klas observeren, bijvoorbeeld bij een werkhoudingsprobleem. Op deze manier krijg ik een goed beeld van de leerstijl, taakaanpak, het niveau en de concentratie van uw kind.

Al deze informatie geeft mij een helder beeld van de problematiek, waarna ik een handelingsplan opstel voor ongeveer 12 weken. Tijdens deze periode wordt intensief en doelgericht aan de oplossing voor het probleem gewerkt. Gedurende deze periode zal ik uw kind 1 keer in de week begeleiden. Na afloop van deze periode zal ik kijken of er vooruitgang is op de toetsen. Hierna geef ik een voorstel voor een vervolg. U bepaalt op dat moment zelf of u de begeleiding wilt voortzetten.
Na het opstellen van het handelingsplan en bij het afsluiten van het handelingsplan zal ik een gesprek met u hebben.

Het uiteindelijke doel van de begeleiding voor kinderen met leerproblemen is niet het foutloos rekenen of schrijven in een toets of een bepaalde hoeveelheid woordjes lezen in een minuut. Dit zijn hulpmiddelen om te zien hoeveel voortgang er is. Waar het om gaat is het kunnen gebruiken van bepaalde vaardigheden in situaties waarin het kind dagelijks verkeert. Alles wat geoefend wordt, wordt daarom ook zo functioneel mogelijk gemaakt. Het is de bedoeling hierbij zoveel mogelijk op de belevingswereld van het kind aan te sluiten.